Fuglar

12 ungdommar lagar i samarbeid med Anders Nordhammer, Erlend Samnøen, Sidiki Camara og Morten Espeland  ei framsyning med utgangspunkt i Fuglar si verd. Dei kjem flygande frå kvar sin kant og samlar seg kvar onsdag kl 1630-1830 i Nynorskens hus og nokre helger, og saman utviklar dei framsyningar med tekst, rørsle og musikk.

Fuglar har tidlegare også jobba med Mette Karlsvik, Gregor Riddell, Morten Olaussen og Sarah Camille og har hatt framsyning juni 2016 i Nynorskens hus, 11. mars 2017 på DNT/Bikuben

 

IMG_6964

 

 

 

Datoar
22. mai 2016
Kl.18.00
29. mai 2016
Kl.16.00