I media < 2016

Takk til Norsk Publikumsutvikling for pris

Poesiar etter Henrik Wergeland av Jon Fosse – ei lansering