I media

Takk til Norsk Publikumsutvikling for pris

Den Mangfaldige Scenen i Kveldsnytt

Poesiar etter Henrik Wergeland av Jon Fosse – ei lansering

Møllergata skole – Internasjonale veker

Judy om teaterkurs for ungdom i Den Mangfaldige Scenen

I media