Mozart på 123

10 barn i alderen 10-12 år skal opne det storslagne ballet under minifestivalen Mozart på 123 som arrangerast av Engegårdkvartetten og Nynorskens hus. Under leiing av Erlend Samnøen iscenesettast eit møte med Mozart sin rørsle og musikk framført av Den mangfaldige scenen og Oslo Camerata

På ballet møter du i tillegg dansemeister Vegar Vårdal, Blåne, Songlaget i BUL, Leikarringen, Nordberg strykeorkester med Leiketøysymfonien, Storbygard mfl

 

Under leiing av Vegar Vårdal, Erlend Samnøen, Morten Esepland, Liv Hege Skagestad, Arvid Engegård, Bjørn Kåre Odde, Liv Ulvik

for meir iinfo sjå mozartpå123

Dato
11. november 2017
Kl.18.00