Pavlovs tispe på Stadsteatren

 Camara Joof har saman med regissør Kai Johnsen utvikla ei framsyning som handlar om hendingar i Camaras eige liv, der ho har kome til kort eller gått for langt. Ei morsom å seriøs framsyning om utanforskapets konsekvensar. Framsyninga er ei personleg reise gjennom eit kulturelt vegkryss, frå ungdomstid i Sandefjord, via Oslo ut i verda og tilbake igjen. Tekstane handlar mellom anna om kva for blikk vi ser kvarandre med, om språk og makt og om korleis verda formar identiteten vår. Korleis navigerer ei ung, farga, biseksuell norsk kvinne seg i dagens samfunn?

Joof skal har siden 2016  spelt 184 framsyningar på vidaregåande skuler gjennom Den kulturelle skulesekken, og i Norden. Hausten 2017 er Pavlovs tispe på Statdsteatren i Stocholm der ho skal spele 40 framsyningar. Produsert av Den mangfaldige scenen i samarbeid med Brageteatret og Nynorskens hus

Datoar
2. mai 2017
3. mai 2017
4. mai 2017
5. mai 2017
8. mai 2017
9. mai 2017
10. mai 2017
21. september 2017
Kl.19.00