Solbarna- på Møllergata skole

Barnekoret Solborna vart skipa våren 2017 og er eit samarbeid mellom Den Mangfaldige Scenen og Aktivitetsskolen på Møllergata skole. Saman med dirigent Linnéa Sundfær Haug syng borna og har det moro kvar torsdag og vert kjende med songar frå heile verda – det går i alt frå norske folkesongar til Fader Jakob på somali. Og når me har sunge lenge nok, går me over til å spela litt piano saman i staden.

 

Dato
15. juni 2017
Kl.19.00