• – Uttrykke seg, lære og skape teater – Ei scene for unge mellom 6-26 år

  • Nettsida er under utvikling

Venteværelse

Les meir

11 år

Ei historie om kjærleik, einsemd og forskyving av ansvar. Ein ung lærar opplever at ein av elevane, ei elleve år gamal jente, blir utsett for ei skjebnesvanger hending. No skal læraren møte [...] Les meir

Sosial Ungdom

Ungdomsgruppa ”Team Teater” har i dette semestret lånt ut skodespelarane sine til fleire prosjekt. Eit av desse prosjekta er ”Sosial Ungdom”. Dette er ein skrive- og teaterverkstad der [...] Les meir

Skandinavisk Somalisk Scene

Våren 2015 arrangerte den danske produksjonsplattformen Global Stories et workshopforløp for syv unge dansk-somaliere i København under navnet Danish Somali Storytelling Academy. Deltagerne var i [...] Les meir